Wakker Watou.


Handelscomité Watou, waarom lukte het niet.

De hoofdreden is simpel, omdat er achter de schermen met man en macht werd tegengewerkt door de “Godfather” van het feestcomité Watou. 

De voornaamste redens, persoonlijke vete en bang dat er concurrerende activiteiten zouden kunnen georganiseerd worden in ons dorp.

We hadden met 4 personen gedurende meer dan een half jaar geprobeerd het handelscomité vorm te geven met de naam “Wakker Watou” en ideeën uitgewerkt. We hebben een voorstelling gegeven in november 2018 waar we positieve Reacties kregen.
Maar we voelden toen al dat er ergens tegenkantingen waren. Typisch Watou zei men toen,  waardoor de laatste gemotiveerden ook afhaakten.

Misschien waren we niet goed bezig. Onze ambities een beetje te hoog, onze doelgroep om medewerkers te zoeken niet helemaal de juiste.
Dan had ik het idee opgevat, laten we een enquête houden in ons dorp met de vraag, “Wie wil er meewerken aan initiatieven georganiseerd Watounaars om ons dorp toeristisch op de kaart te houden". Dat over de Verenigingsgrenzen heen en ten voordele van ons dorp”.

Met die vraag ben ik naar het bewonersplatform gestapt. Maar volgens de secretaris was het bewonersplatform daar niet in geïnteresseerd om daaraan mee te werken.

Op de eerst daaropvolgende vergadering van de dienst lokale economie In Poperinge, ben ik daar verslag gaan uitbregen dat het in ons niet was gelukt om een handelscomité in Watou op te richten.

Florentien Lahoutte geeft dan in opdracht van de burgemeester, alle ondernemers in Watou aangeschreven voor een infovergadering. Op 28 mei 2019. We waren met ong. 20 personen aanwezig.
Daar kwam al vlug de aap uit de mouw. Daar zaten een paar marionetten in opdracht van de Godfather van het feestcomité die al vlug het laken naar zich toe trokken.

De eerste die er aan moest geloven was ik, ik was al meer dan 3 jaar de grootste belemmering om een goed handelscomité in Watou te kunnen oprichten. (al heb ik er mij daar juist maar het laatste jaar mee beziggehouden)

Dan moest er nog door diezelfde personen een plaatselijke horeca vete van op het Watouplein worden uitgevochten met 3 tegen 1.

De rest van de aanwezigen keken eens naar elkaar met de vraag is dit hier nu echt de plaats om persoonlijke vetes uit te vechten en moeten die personen dan met die ingesteldheid een handelscomité op poten zetten?

Met als gevolg dat de meeste aanwezigen er dan ook geen zin meer hadden om zich verder in dat wespennest te wagen.
Op 17 juni 2019. Was er een nieuwe vergadering gepland onder Leiding van Florentien Lahoutte.
Ikzelf, de boeman van Watou was er expliciet niet Welkom.

Bij gebrek aan geïnteresseerden en de toestanden van op de eerste vergadering, geeft stad Poperinge beslist om die vergadering af te blazen en er zelfs verder hun vingers niet meer aan te verbranden.

Opdracht geslaagd voor het feestcomité, geen handelscomité Watou.
Of is het misschien nu net hun bedoeling om in Watou een marionetten handelscomité op te richten ten dienste van het feestcomité?

Watou in de toekomst.

Watou is één van de bekendste dorpen in de westhoek en zeg maar ook van West-Vlaanderen.

We staan binnenkort met een grote uitdaging, de toekomst van het kunstenfestival. Wordt het nog verdergezet? Zo ja, in welke vorm?

Wat kunnen we gezamenlijk als Watounaars daaraan bijdragen?
Als we door toedoen van een paar enkelingen nog niet in staat zijn om samen te werken om ons dorp op de kaart te houden.

Wat is daardoor onze uitstraling en geloofwaardigheid voor de mensen, organisaties die in ons dorp willen investeren op gebied van toerisme en cultuur?

Wat is de aantrekkelijkheid van Watou? Voor de mensen die op zoek zijn naar een plekje om er te wonen en te leven.

Is dat ons Watou? “Dorp Van Hoge Gisting” of “Watou, Het Bier en Kunstdorp”

Waar verenigen en initiatiefnemers zoals Bewonersplatform, Feestcomité, Handelscomité, Het Watounoartje en website Watou, er een paar mensen zijn die nog niet eens in staat zijn om enig respect op te brengen voor elkaars initiatieven en werk. Laat staan samen te werken voor ons dorp.

Er werd sedert 1980 door initiatiefnemers hart gewekt om ons dorp op de kaart te zetten “als het Durbuy van de Westhoek”, waar we al jaren de vruchten nu van plukken. 
Laten we dat nu langzaam verloren gaan door een paar enkelingen die ons dorp liefst gebruiken voor eigen eer en glorie?

Voor de Watounaars van goede wil, er is veel werk aan de winkel in ons dorp Watou!

De webmaster van watou.com.
voor alle info mail careye@telenet.be Copyright © 2019. All Rights Reserved.